Avís Legal

Estàs en un espai compromès amb els drets dels seus usuaris i per això tindràs màxima transparència i rigor sobre tot allò que necessites saber sobre aquesta web.

Aquest web compleix rigorosament amb la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Identificador del responsable de la web

Denominació social: Centre Medic Fenals S.L.

NIF: B55115299

Correu electrònic: info @ policliniclloret.com

Domicili social: VILA DE BLANES, 136 LOCAL 5, 17310 LLORET DE MAR, Gerona

La seva activitat social és: Actividades de medicina general

Nº. de Registre Mercantil:

Et preocupen les dades personals?

Compromisos i obligacions dels usuaris

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Centre Medic Fenals S.L.. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els serveis i els continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i lordre públic. Queda prohibit l’ús del web, amb finalitats il·lícites o lesives, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal del lloc web. Pel que fa als continguts d’aquesta web, es prohibeix:

  • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la meva autorització com a legítim titular.
  • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o de mi com a legítim titular.
  • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

A la utilització de la web policliniclloret.com l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Centre Medic Fenals S.L. o de tercers, o que pogués fer malbé, inutilitzar o sobrecarregar el portal policliniclloret.com, o que impedís, de qualsevol manera, la utilització normal de la web. Tot i això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant, policliniclloret.com no pot garantir la inexistència de codi maliciós o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o als seus documents electrònics i fitxers continguts en ells, encara que hi poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l’usuari a Centre Medic Fenals S.L. poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a Centre Medic Fenals S.L., assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació que conté d’acord de manera que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

La comunicació entre els usuaris i policliniclloret.com utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies al protocol https, per tant disposo les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

Plataforma de resolució de conflictes

Poso també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible al següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Exclusió de garanties i responsable

Centre Medic Fenals S.L. no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

  • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web, o dels seus serveis i continguts.
  • L’existència de codi maliciós (malware), programes maliciosos o lesius en els continguts.
  • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal.
  • La manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.
  • El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que poguessin dimanar de lús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general, les relacions entre Centre Medic Fenals S.L. i els usuaris dels seus serveis telemàtics presents a aquesta web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Girona.
En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre les condicions d’aquest Avís Legal o qualsevol comentari sobre el portal policliniclloret.com, si us plau adreceu-vos a info @ policliniclloret.com.
L’Avís Legal ha estat actualitzat per darrera vegada el 13 de Maig de 2024.

WhatsApp chat