UROLOGIA

Dr. Prats  |  Dr. Pastor

La Urologia és una especialitat mèdic-quirúrgica que s’ocupa de l’estudi, diagnòstic i tractament de les afeccions mèdiques i quirúrgiques de l’aparell urinari i retroperitoni, en tots dos sexes i de l’aparell genital masculí, sense límit d’edat, motivades per patiments congènits, traumàtics, sèptics, metabòlics, obstructius i oncològics.

Cal prestar una especial atenció als fonaments biològics i tècnics de la urologia, que faciliten la polivalència de l’uròleg per a l’assistència, la recerca i la docència.

La relació que estableix la urologia (diagnòstica i terapèutica), amb altres especialitats, que també intervenen en els sistemes, aparells i àrees anatòmiques esmentats, enriqueix a l’especialitat i beneficia al pacient.

WhatsApp chat