NEUMOLOGIA

ESTUDI FUNCIONAL RESPIRATORI: valoració fisiopatològica de l’estat funcional respiratori que permeten quantificar amb gran exactitud el grau de deterioració funcional. Inclou: espirometría i prova broncodilatadora, volums pulmonars i difusió de CO, prova de provocació bronquial amb metacolina, determinació de fracció espirada d’òxid nítric (fenòmens).

BRONCOSCOPIA: La broncoscopia (endoscòpia respiratòria) és una exploració complementària respiratòria que es realitza per al diagnòstic de les patologies respiratòries que així ho requereixin (infecció respiratòria, estudi de patologia tumoral, neumopatía intersticial, etc.). Aquest procediment el realitza un especialista en Pneumologia. Els procediments broncoscopis són: Broncoaspirado, rentat broncoalveolar, biòpsies bronquials o biòpsies transbronquial i punció d’adenopaties.

ESTUDI DE PATOLOGIA DEL SOMNI: inclou l’estudi diagnòstic així com tractament de la Síndrome d’apnea-singloto apnea obstructiva del somni (XAS), i altres trastorns respiratoris associats al somni. És realitzat per un especialista en l’àrea (pneumòleg) mitjançant proves diagnòstiques com la poligrafía respiratòria i tractament amb CPAP.

WhatsApp chat