INFERMERIA

Dr. Martínez Vázquez

La Infermeria té com a finalitat proporcionar cures d’òptim nivell científic, humà i professional, que responguin a les necessitats físiques, psíquiques i espirituals de cada un dels pacients.

Les infermeres, com a membres d’un equip interdisciplinari, són responsables de prestar cures a través d’una pràctica innovadora i amb una excel·lent atenció humana. En la seva actuació professional la infermera buscarà l’activa col·laboració del pacient i la seva família per aconseguir entre tots una eficaç acció terapèutica.

Per garantir cures de qualitat, a més d’estar científicament ben preparades, el personal d’infermeria té la constant preocupació de millorar la seva formació humana per tal de donar un tracte individualitzat inspirat en el sentit cristià de la dignitat humana.

WhatsApp chat