Menu

POLICLINIC LLORET – PNEUMOLOGIA

Branca de la medicina que tracta sobre l’estudi diagnòstic i tractament de les malalties de l’aparell respiratori.

UNITAT DE PNEUMOLOGIA

Estudi funcional respiratori: valoració fisiopatològica de l’estat funcional respiratori que permeten quantificar amb gran exactitud el grau de deteriorament funcional. Inclou: espirometria i prova broncodilatadora, volums pulmonars i difusió de CO, prova de provocació bronquial amb metacolina, determinació de fracció espirada d’òxid nítric (fenòmens).

BRONCOSCÒPIA: La broncoscòpia (endoscòpia respiratòria) és una exploració complementària respiratòria que es realitza per al diagnòstic de les patologies respiratòries que així ho requereixin (infecció respiratòria, estudi de patologia tumoral, pneumopatia intersticial, etc.). Aquest procediment el realitza un especialista en Pneumologia. Els procediments broncoscopis són: Broncoaspirado, rentat broncoalveolar, biòpsies bronquials o biòpsies transbronquiales i punció de adenopaties.

ESTUDI DE PATOLOGIA DEL SON: inclou l’estudi diagnòstic així com tractament de la Síndrome d’apnea-singlot apnea obstructiva del son (SAHS), i altres trastorns respiratoris associats al somni. És realitzat per un especialista en l’àrea (pneumòleg) mitjançant proves diagnòstiques com la poligrafia respiratòria i tractament amb CPAP.

 neumotologia              M-22-2-cat

logos_seguros