Menu

POLICLINIC LLORET – RADIODIAGNÒSTIC

DRA. MANUELA ZARCERO

El Servei de Radiodiagnòstic de Policlinic Lloret està integrat per un conjunt de professionals de reconeguda experiència, entre els quals hi ha metges especialistes en cada àrea del radiodiagnòstic, tècnics en radiologia i tècnics administratius.

Compte a més amb un equipament tecnològic actualitzat i eficaç que li permet afrontar amb garantia de qualitat la realització d’una àmplia gamma d’estudis de diagnòstic per la imatge.

                                                                      radiodiagnostico                                                                                                                                                                                   M-22-2-cat

logos_seguros